Soutěž v CAD programech

15. ročník regionální soutěže v CAD programech

Dnes jsme se vydali na střední průmyslovou školu strojnickou v Olomouci,kde probíhá 15. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v konstruování ve strojírenství v CAD programech. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 škol z regionu.

Konstruktérům jsme připravili soutěžní zadání a zároveň se náš konstruktér zhostil role porotce.

SPŠS je naším významným partnerem, se spoustou studentů se potkáváme již v době studia v rámci praxí a s mnohými z nich se po následném studiu VŠ a návratu do regionu potkáváme po úspěšných výběrových řízeních u nás ve společnosti.