Studentské veletrhy 2024 v Brně a Ostravě: Naše účast a exponát vojenské techniky

V Brně a Ostravě nedávno proběhly studentské veletrhy 2024, které přinesly nejen zajímavé příležitosti pro mladé lidi v oblasti budoucí kariéry, ale také možnost prohlédnout si nejnovější technologické pokroky v různých odvětvích. Naše společnost navázala na účast z minulého roku a využila možnost představit naši techniku. Jedním z hlavních lákadel našeho výstavního stánku bylo obrněné vozidlo Patriot, které představuje špičku současné obranné techniky. Toto vozidlo, vybavené nejmodernějšími systémy, zaujalo nejen studenty, ale i širokou škálu návštěvníků.

Během veletrhů jsme měli také možnost setkat se s řadou studentů, kteří projevovali zájem o vojenskou techniku a obranný průmysl. Diskuze s nimi nám poskytla cenné poznatky o jejich očekáváních a potřebách. Celkově lze říci, že účast na studentských veletrzích Kariéra+ a Den firem byla pro nás velkou příležitostí nejen k prezentaci našich výrobků, ale také k budování vztahů s potenciálními budoucími odborníky v oboru vojenské techniky.